Wystawienie monstracji z tryptyku

W niedzielę 03 sierpnia 2008 wystawiona była w naszym kościele monstrancja do tryptyku „Niebiańska Jerozolima” …

Nastawa ołtarzowa „Niebiańska Jerozolima” do kaplicy IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie jest dziełem naszego parafianina, bursztynnika Mariusza Drapikowskiego. Znany on jest m.in. dzięki temu, że w roku 2005 wykonał szatę bursztynowo-brylantową do cudownego obrazu Czarnej Madonny na Jasnej Górze, a w latach następnych odtworzył srebrne figury św. Pawła Pustelnika i św. Kazimierza oraz kopułę zwieńczającą tabernakulum do Ołtarza Ojczyzny.
Tryptyk po otwarciu ma 5 metrów szerokości oraz 2,5 metra wysokości i waży 1,5 tony. Wykonany jest ze złota, srebra, miedzi, tytanu, kryształów i bursztynu. Mariusz Drapikowski przedstawiając symbolikę dzieła mówi – Otwierając tryptyk dokonujemy symbolicznego przejścia przez Chrystusa – Bramę i wchodzimy do Niebiańskiej Jerozolimy. Klimat gotyckiej formy rozedrganej świetlistymi rozetami symbolizuje Nową Ziemię, Nowe Niebo. W centralnej części tryptyku odnajdujemy monstrancję, której kształt przywołuje postać niewiasty trzymającej prawdziwego Eucharystycznego Chrystusa.

Monstrancja tryptyk