Siostry zakonne

s. mgr Agnes Szczepaniak – przełożona domu,
katechetka w Szkole Podstawowej nr 48.

s. mgr Renata Pawelec katechetka Zespołu Szkół Ogólnokszt. nr 8.

s. mgr Jadwiga Wicha – katechetka w Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 48

s. mgr Estera Wójcik – katechetka Zespołu Szkół Ogólnokszt. nr 8.

s. Maria Mrozek – pielęgniarka w szpitalu św. Wojciecha.

s. Dorota Dziekanowska – kancelistka.

s. Elżbieta Sominka, zakrystianka.

s. Margarita  Łaska – archiwum w Kurii Metropolitalnej.

s. Konstantyna Szewczyk – seniorka.

 

Zdjęcia domowe