Niedziela: 6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 19:00

Dni powszednie: 6:30, 7:30, 18:30

Sakrament Pokuty sprawowany jest codziennie na początku każdej Mszy świętej.

Poniedziałek: nieczynna

Wtorek: 16:00 - 18:00

Środa: 16:00 - 18:00

Czwartek: 16:00 - 18:00

Piątek: nieczynna

Sobota: 10:00 - 11:00

Kancelaria w sprawach przedślubnych: środa 19:00 - 20:00

Adres:
al. Jana Pawła II 48
80-457 Gdańsk
tel. (58) 556-43-71

e-mail: opatrznosc@diecezjagdansk.pl

Numer konta:
PKO BP I/O Gdańsk 24 1020 1811 0000 0702 0014 8692

Oświadczenie rodziców

31 sierpnia 2019

…………………………………….. ………………...………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam niniejszym, że – korzystając z prawa do wychowania dzieci

zgodnie z własnymi przekonaniami

zapewnionego mi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej –

nie wyrażam zgody, aby moje dziecko

…………………………...............................................................................................................

imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

uczestniczyło w jakichkolwiek formach zajęć i innych wydarzeniach związanych

z szeroko rozumianą edukacją seksualną, których tematyka wykracza poza treści

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.

Jednocześnie zobowiązuję szkołę do wcześniejszego informowania mnie

o planowanych inicjatywach odnoszących się do powyższego zagadnienia (mój numer

telefonu ………………………………..).

W przypadku nieuwzględnienia wyrażonej powyżej woli poinformuję

kompetentne instytucje państwowe oraz dołożę wszelkich starań, aby konsekwentnie

bronić dóbr osobistych mojego dziecka na drodze postępowania cywilnego.

……………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
86 0.1718008518219