Niedziela: 6:30, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:00, 19:00 - górny kościół

Dni powszednie: 6:30, 7:30 (dolny kościół), 18:30 (górny kościół)

Sakrament Pokuty: - w dni powszednie: na początku każdej Mszy św.; w niedziele: 15 minut przed Eucharystią

- w Kaplicy św. Jana Pawła II: w I piątki miesiąca: od godz. 20.00 do godz. 21.00; w poniedziałki i piątki: od godz. 10.00 do godz. 11.00

czynna:

wtorek , środa, czwartek godz. 16.00 - 17.30,  sobota godz. 10.00 - 11.00

x. proboszcz dyżuruje w kancelarii we wtorki i czwartki

 

 

 

 

 

 

Adres:
al. Jana Pawła II 48
80-457 Gdańsk
tel. (58) 556-43-71 ; w sprawach pilnych: 509 594 173; kapelan szpitala na Zaspie: 501 553 451

e-mail: opatrznosc@diecezjagdansk.pl; x. proboszcz: waldemarwaluk@wp.pl

Numer konta:
PKO BP I/O Gdańsk 24 1020 1811 0000 0702 0014 8692

Historia

1979-1980
Powstanie parafii p.w. Opatrzności Bożej w Gdańsku, obejmującej teren byłego lotniska – dzielnicę Zaspa. Ustanowienie ks. Juliana Nogi proboszczem nowo powstałej parafii (5.VIII.79). Pierwsza msza św. w parafii (19 VIII.79). Budowa baraku mieszczącego salki katechetyczne, tymczasową kaplicę, i mieszkania księży. Budowa, poświęcenie budynku kaplicy(19.II.1980).


1982-1983
Uzyskanie pozwolenia na budowę punktu katechetycznego przy ul. Pilotów. Wmurowanie kamienia węgielnego (19.09.1982). Budowa punktu katechetycznego.

1984-1986
Erygowanie przy punkcie katechetycznym nowej parafii dla osiedli A i B pod wezwaniem św. Kazimierza i ustanowienie proboszczem ks. Juliana Nogi. W parafii p.w. Opatrzności Bożej (osiedla C i D) ustanowienie proboszczem ks. Kazimierza Wojciechowskiego (4 III.1984). Uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych kościoła. Pożar baraku mieszkalnego i tragiczna śmierć ks. Mariana Wątroby (10.VI.1985). Oddanie do użytku szpitala miejskiego na Zaspie i rozpoczęcie pracy duszpasterskiej przez kapelana szpitala. Betonowanie stropu na dolnym kościołem. Pierwsza pasterka w dolnym kościele (24.XII.1986).

1984-1994
Lata ożywionej działalności Kręgów Rodzinnych Kościoła Domowego Ruchu Światło Życie. Z ich inicjatywy zostały zorganizowane: letnia oaza rodzin w Marzęcinie (1986 r.), w Przywidzu (1987 r.) 7-dniowa piesza pielgrzymka rodzin z Lichenia do Częstochowy (1988 r.). W latach 1988-2000 działał krąg Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci.

12.VI.87
Papieska Msza św. dla świata pracy na terenie parafii Opatrzności Bożej. Poświęcenie przez papieża Jana Pawła II kamienia węgielnego pod budowę kościoła.

1987-1988
Rozpoczęcie pracy przy budowie klasztoru sióstr przez Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy. Wmurowanie kamienia węgielnego w górny kościół (13.IX.1987).Kradzież, zorganizowana przez Służbę Bezpieczeństwa, 20t głazu mającego upamiętnić pobyt Ojca św. (4.II.88). Nawiedzenie parafii przez kopię cudownego obrazu NMP (25-26.II.88). Nadanie parkowi imienia Jana Pawła II. Poświęcenie dolnego kościoła. Ustanowienie uroczystości odpustowych na dzień rocznicy pobytu Ojca Św. (12.VI.88).

1989-1990
Rozbiórka starej kaplicy i rozpoczęcie budowy domu parafialnego. Wmurowanie kamienia węgielnego w dom parafialny (12.VI.1989). Poświęcenie domu sióstr zakonnych. Nadanie alei przy której znajduje się parafia imienia Jana Pawła II. Nadanie Szkole Podstawowej nr 5 imienia Jana Pawła II (16.X.90).Wydanie pierwszego numeru miesięcznika parafialnego Na Rozstajach, którego inicjatorem i głównym redaktorem był Andrzej Słomiński, ówczesny radny Rady Miasta Gdańska (X.90).

1991-1992 
Powstanie caritasu parafialnego. Nadanie Szkole Podstawowej nr 48 imienia gen. Józefa Hallera (11.II.92). Poświęcenie krzyża z ołtarza papieskiego i 2 dzwonów. Poświęcenie i oddanie do użytku domu parafialnego (28.12.1992).

1993-1995 
Pierwszy festyn parafialny (12.VI.93). Rozpoczęcie posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. I ogólnoparafialna Droga Krzyżowa z kościoła na cmentarz Zaspa (7.IV.95). Pierwsza msza św. w murach górnego kościoła (11.VI.95).

1999
Odsłonięcie i poświęcenie wykonanego z granitu pomnika papieża Jana Pawła II, na placu Trzeciego Tysiąclecia (4.VI.1999).
Uruchomienie parafialnej strony internetowej, którą zaprojektował i zrealizował Andrzej Słomiński, redaktor gazetki parafialnej (VII.1999).

2000-2001
Montaż blachy na dachu kościoła przez firmę Royal Hurt. Dach wykonano z blachy stalowej 0,6 mm, galwanicznie cynkowanej i powleczonej obustronnie poliestrem.
10 rocznica wydania pierwszego numeru gazetki parafialnej Na Rozstajach. Parafialny miesięcznik jest najstarszą parafialną gazetą w archidiecezji gdańskiej. Od początku istnienia tj od września 1990 r. do lipca 2003 r. jej redaktorem naczelnym był Andrzej Słomiński (X.2000).
Montaż witraży nad głównym wejściem do górnego kościoła. Witraże zaprojektował arch. Witold Forkiewicz a wykonała firma VICON (XII.2000). Zdjęcie rodziny parafialnej zgromadzonej w dniu odpustu na placu Trzeciego Tysiąclecia (10.VI.2001).

14.VI.2004 
Obchody XXV-lecia parafii. Poświęcenie tabernakulum – daru parafian na jubileusz, wykonanego przez Mariusza Drapikowskiego, twórcę ołtarza bursztynowego w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku.

2005 
2.IV.2005 o godz. 21.37 odszedł do Pana Papież Jan Paweł II. Gdańszczanie żegnali swojego Papieża na Placu Trzeciego Tysiąclecia.
W 18 rocznicę pobytu Ojca Świętego na Gdańskiej Zaspie – zapalenie „znicza pamięci” przy pomniku papieża Jana Pawła II ufundowanego przez Pomorską Spółkę Gazownictwa w Gdańsku. (12.VI.2005)
Msza odpustowa – poświęcenie organów cyfrowych holenderskiej firmy „Johannus Oregelbouw b.v.” – model „Sweelinck 30”, zainstalowanych przez firmę TAT – elektronik z Torunia. Instrument posiada; trzy manuały, 58 głosów romantycznych, 58 głosów barokowych, 3 programy akustyczne, 6 połączeń, transposer, pitch, wpisy pamięci, połączenia MIDI we /wy, pełen pedał, ławkę, regulacja głośności, 7 kanałów wyjściowych. (13.VI.2005)

2006 
Ogłoszenie Dokumentu Sekretariatu Stanu z dnia 5 grudnia 2005 roku, w którym Stolica Apostolska powiadamia o decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI o podniesieniu księdza Proboszcza Kazimierza Wojciechowskiego do godności Prałata Papieskiego. (12.II.2006)
Misje Święte z Peregrynacją Obrazu Jezusa Miłosiernego prowadzone przez Ojców Paulinów z Jasnej Góry. Na rozpoczęcie Misji Świętych ks. Biskup Ryszard Kasyna dokonał poświęcenia zakrystii w górnym kościele. (4-11.III.2006)
W I rocznicę śmierci papieża na Placu Trzeciego Tysiąclecia o godz. 21.00 odbył się Apel Papieski pod przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. O godz. 21.37 w górnym kościele odbył się Koncert „W Hołdzie Janowi Pawłowi II” pod dyrekcją Michała Nestorowicza w wykonaniu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej; wystąpili artyści, muzycy i chórzyści Trójmiasta. (2.IV.2006)
Prezentacją figur św. Kazimierza i św. Pawła Pustelnika wykonanych przez parafianina Mariusza Drapikowskiego do Ołtarza Ojczyzny na Jasną Górę (16.V.2006).
„Wielka Gala Słowa: Karol Wojtyła – Jan Paweł II” w 19 rocznicę pobytu Jana Pawła II na Zaspie. Wiersze i poematy recytowali: Krzysztof Kolberger, Halina Łabonarska, Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis, Wiesław Komasa, w oprawie muzycznej Cappelli Gedanensis (10.VI.2006)

2007 
II rocznica odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II. Msza św. przy pomniku papieża pod przewodnictwem metropolity gdańskiego ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
Koncert oratoryjny „W hołdzie Janowi Pawłowi II”, dyrygent Burkhard A.Schmidt (Niemcy), soliści, chóry i orkiestry instytucji muzycznych Trójmiasta. (2.IV.2007)
Montaż w górnym kościele głównego ołtarza i ambonki (12.VI.2007).
Centralne obchody XX lecia pobytu w Gdańsku papieża JP II – 16.VI.2007
– poświęcenie przez sekretarza stanu Watykanu kardynała Tarcisio Bertone pomieszczeń Gdańskiego Ośrodka Dokumentacji Nauczania Jana Pawła II,
– uroczysta msza św. pod przewodnictwem kardynała Tarcisio Bertone,
– otwarcie „zielonego pomnika” w parku w miejscu ołtarza papieskiego sprzed 20 lat.

1996 – 2008
W latach 1996-2008 przy parafii działała Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo -Kredytowa. Kasa powstała 7.03.1996 z inicjatywy ś.p. Ryszarda Rutkowskiego wśród członków Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Na przestrzeni 12 lat można wyróżnić dwa podstawowe składy Zarządu: Ryszard Rutkowski, Andrzej Paluch i Wiesława Bębenek, działający do marca 2002, oraz Andrzej Słomiński, Dorota Żrodowska i Renta Kamińska działający do połączenia ze SKOK Rafineria w dniu 29.03.2008. W swoim najlepszym okresie, w latach 2004-2006 Kasa posiadała 14 placówek, 35 mln. zł aktywów i 8.000 czlonków.

02.05.2009
Poświęcenie kościoła
W tym dniu Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Tarcisio Bertone przy współudziele metropolity gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, biskupa Andrzej Suskiego – ordynariusza toruńskiego, biskupa Jana Szlagi – ordynariusza pelplińskiego oraz biskupa Ryszarda Kasyny dokonał konsekracji kościoła.

2010-2011
Montaż witraży w górnym kościele

12.06.2012

Poświęcenie kaplicy adoracji
W XXV rocznicę pobytu bł. Jana Pawła II na Zaspie, Kardynał Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej dokonał poświęcenia kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu i uroczystego wprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II. W tym wydarzeniu uczestniczyli : Nuncjusz Apostolski w Polsce arcybiskup Celestino Migliore, metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski, biskup Ryszard Kasyna.


Powołania kapłańskie
Ks. Michał Świeczkowski – święcenia 27.V.1995,
Ks. Krzysztof Nowak – święcenia 22.VI.1996,
Ks. Józef Nowak – święcenia 20.VI.1998,
Ks. Piotr Szydłowski – święcenia 21.VI.2003,
Ks. Radosław Belling – święcenia 25.VI.2005,
Ks. Krystian Kletkiewicz – święcenia 25.VI.2005.
Ks. Wojciech Ulasiński – święcenia 24.VI.2006.
Ks. Patryk Turek – święcenia 21.05.2016 r.

ks. Kamil Belling- święcenia 21.VI.2020 r. USA

Powołania zakonne
S. Ewa Leticja Niemotko – śluby wieczyste 2.VIII.1998, Zgromadzenie Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji – Bydgoszcz.
S. Monika Suchomska – śluby wieczyste 15.VIII.2005, Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy – Włocławek.
S. Marta Forkiewicz – od Niepokalanej Matki Kościoła – śluby wieczyste  05.07.2014, Karmelitanki Bose Szczecin.

S. Magda Trzoska - Postulat - Karmelitanki Bose - Kraków

 

 

KSIĘŻA, KTÓRZY PRACOWALI W PARAFII OD POCZĄTKU JEJ ISTNIENIA:

1. ks. Julian Noga – proboszcz 15.08.1979 r. do 4.03.1984 r.
2. ks. Krzysztof Ziobro – 
3. ks. Ryszard Preuss – 
4. ks. Tadeusz Bach – 1.07.2009 r. - 
5. ks. Leszek Osowski – 
6. ks. Marian Wątroba – 
7. ks. Remigiusz Langowski – 
8. ks. Zygmunt Słomski – 
9. ks. Wiesław Srogosz – 
10. ks. Piotr Paciorek – 
11. ks. Roman Zrój – 
12. ks. Kazimierz Wojciechowski – proboszcz od 4.03.1984 r. do
13. ks. Mieczysław Masłyk – 
14. ks. Janusz Jasiewicz – 8.09.1998 r. - 30.06.2009 r.
15. ks. Roman Wróbel – 1.05.2015 r. - 
16. ks. Czesław Hybel – 1.10.1995 r. - 27.08.1999 r.
17. ks. Jacek Nawrot – 1.07.1995 r. - 
18. ks. Adam Lejman – 
19. ks. Zbigniew Zachara – 15.04.2015 r. - 
20. ks. Andrzej Galiński – - 30.06.1995 r.
21. ks. Andrzej Jereczek – - 30.06.1995 r.
22. ks. Ryszard Bugajski – - 25.06.1997r.
23. ks. Leszek Kamiński – 1.07.1995 r. - 31.07.2005 r.
24. ks. Adam Zdrojewski – 
25. ks. Marek Lange – 1.07.1995 r. - 31.07.2006 r. 
26. ks. Dariusz Kuchta – - 30.06.2000 r.
27. ks. Andrzej Bulczak – 1.07.1997 r. - 27.06.2003 r.
28. ks. Sławomir Otlewski – 06.06.1997 r. - 25.06.1999 r.
29. ks. Janusz Wojnicki – 
30. ks. Piotr Wróbel – 1.02.2002 r. - 
31. ks. Czesław Sołtys – 28.06.2003 r. - 30.06.2009 r. 
32. ks. Wojciech Niemczyk – 1.08.2005 r. - 30.06.2010 r.
33. ks. Wiesław Stolc – - 31.07.2006 r.
34. ks. Krystian Kowalewski – 1.07.2006 r. - 30.06.2011 r.
35. ks. Waldemar Ośka – 20.08.2007 r. - 
36. ks. Artur Słomka – 1.07.2009 r. - 15.11.2009 r.
37. ks. Leszek Jażdżewski – 16.11.2009 r. - 30.06.2014 r.
38. ks. Wojciech Gruba – 1.07.2010 r. - 30.06.2013 r.
39. ks. Andrzej Nowak – 1.07.2011 r. - 30.06.2015 r.
40. ks. Radosław Chmieliński – 01.07.2013 r. - 30.06.2016 r.
41. ks. Maciej Sobczak – 1.07.2014 r. - 21.09.2017 r.
42. ks. Michał Gregorowicz – 1.07.2015 r. - 
43. ks. Krzysztof Gąszczyk – 1.07.2016 r. - 

ks. Tomasz Frymark – 24.06.1993 r. - 

ks. Jacek Michalak – 1.07.1995 r. - 

ks. Adam Lejman – - 30.06.1995 r.

 

 

 


Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
116 0.10068011283875