Kapłani

proboszcz1

Ks. Prałat Kazimierz Wojciechowski proboszcz parafii, ur. 1951 r., święcenia kapłańskie 1975 r., asystent kościelny Akcji Katolickiej, opiekun  „Semper Fidelis”. Archidiecezjalny Duszpasterz Energetyków, Elektryków, Elektroników.

Ks. kanonik dr Tadeusz Bach ur. 1955 r. święcenia kapłańskie 1980 r. Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Dokumentacji Nauczania Jana Pawła II, pomoc duszpasterska.

Ks. mgr Krzysztof Gąszczyk ur. 1988 r., święcenia kapłańskie 2013 r. wikariusz, katecheta w Gimnazjum nr 16, opiekun ministrantów, opiekun zespołu młodzieżowego.

Ks. mgr Michał Gregorowicz ur. 1986 r., święcenia kapłańskie 2012r., wikariusz, katecheta Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego  nr 27, opiekun wspólnoty Marana Tha  i wspólnoty Wiara i Światło, wspólnoty Żywego Różańca, zespołu młodzieżowego i scholki dziecięcej.

Ks. Waldemar Ośka wikariusz, ur. 1947 r., święcenia kapłańskie 1972 r., wikariusz, opiekun chóru i wspólnoty Rycerzy św. Michała.

Ks. mgr Roman Wróbel ur. 1955 r., święcenia kapłańskie 1988 r., kapelan szpitala, wikariusz.

Ks. mgr  lic. Zbigniew Zachara ur. 1959 r., święcenia kapłańskie 1989 r., kapelan szpitala, wikariusz, opiekun wspólnoty Miłosierdzia Bożego.